DEĞİŞEN BİŞEY YOK

86

10 Ocak 2013 tarihinde TFF Tahkim Kurulunun “MASÖR İLKER YUVAUÇ TARAFINDAN DOSYAMIZA SUNULAN İLACIN ÜLKEMİZE SOKULMASI VE ÜLKEMİZDE SATIŞININ YASAK OLMASINA RAĞMEN DOPİNG AMAÇLI OLARAK ÜLKEYE SOKULUP KULLANILMASI ŞEKLİNDEKİ EYLEMİN BAŞTA 6197 SAYILI KANUNUN 40. VE DEVAMI MADDELERİ YOLLAMASIYLA TCK NUN 193-194 VE SAİR MADDELERİNDE DÜZENLENEN SUÇA UYMASI; AYRICA BU YASAKLI VE SAĞLIĞA ZARARLI MADDENİN BİR KISIM FUTBOLCULARA BİLGİLERİ DIŞINDA KULLANDIRILMIŞ OLMASI İLE YİNE DOSYA KAPSAMINDAKİ BİRÇOK EYLEMİN ADLİ SUÇ DUYUSUNDA BULUNULMAK ÜZERE DOSYANIN TFF GENEL SEKRETERLİĞİ’NE GÖNDERİLMESİNE oy birliği ile” K 2012/177 no.lu kararını TFF internet sayfasında okuduktan sonra, 18.06.2012 tarihindeki TFF’nun kararından bu yana MAĞDUR olarak bir şey yapamadığımız doping konusunda taraf olarak TFF’na itirazımızı yaptık. Çünkü 10 Ocak 2013 tarihindeki TFF Tahkim Kurulu kararında birden fazla futbolcuya bilgisi dışında kullandırıldığını tespit ederek bu kararı aldığına inandık.

TFF’na 22 Ocak 2013 ve 01.02.2013 tarihlerinde 2 kez Futbol Federasyonu Müsabaka Talimatının 22, 25 ve 26 maddelerine göre müsabaka sonucunun iptal edilmesi gerekçesiyle yazılı itirazımızı yaparak mağduriyetimizin giderilmesini talep ettik.

Talebimiz TFF yönetim kurulunun 09.03.2013 tarih ve 22 sayılı kararı olumsuz olarak 11.03.2013 tarihli Genel Sekreterlik yazısı ile kulübümüze olumsuz olarak bildirildi.

Kulüp olarak Tahkim Kurulu nezdinde TFF Yönetim Kurulunun kararına itiraz etmek için TFF Tahkim Kurulunun 2012/164 E. İle 2012/165 E. Sayılı dosyalarının bir örneğini talep ettik, 15.03.2013 tarihli Tahkim Kurulunun 18.03.2013 tarihli TFF’nu Genel sekreterliğinin yazıları ile taraf olmadığımız için talebimiz reddedildi.

Sadece TFF’nun internet sayfalarından edindiğimiz bilgiler ışığında avukatlarımız Ömer Boldağ ve Uğur Çapkın’ın hazırladığı itiraz dilekçemizi  18 Mart 2013 tarihinde TFF’na sunduk.

20.03.2013 tarihinde yapılan TFF Tahkim Kurulu toplantısında “TARAF TEŞEKKÜL ETTİRİLEREK MUĞLASPOR  KULÜBÜ’NÜN BAŞVURU DİLEKÇESİNİN BİR NÜSHASININ, TOPLANTI TARİHİ OLAN 28.03.2013 TARİHİNDE ÖNCE CEVAPLANDIRILMAK ÜZERE TFF GENEL SEKRETERLİĞİNE GÖNDERİLMESİNE, DURUŞMA TALEBİNİN DAHA SONRA DEĞERLENDİRİLMESİNE” kararı ile taraf oluşumuz dolayısıyla mağduriyetimizin kabul edildiğine inandık.

28.03.2013 tarihinde TFF Tahkim Kurulu “MÜZAKERE NETİCESİNDE; YERİNDE GÖRÜLMEYEN DURUŞMA TALEBİNİN REDDİNE; FUTBOLDA DOPİNGLE MÜCADELE TALİMATININ 40/2 MADDESİNDEKİ (birden fazla sporcuda çıkmaması ) HÜKÜM DİKKATE ALINARAK MUĞLASPOR KULÜBÜ TARAFINDAN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE oy birliği ile” 2013/86 no.lu kakarı, büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır.

TFF Tahkim Kurulunun  10.01.2013 tarihinde 2012/177 ek kararı ile gerçekleri tespit ederek, TFF Futbol Talimatının 25. Maddesindeki “MÜSABAKA SONUCUNU HUKUKA VEYA SPOR AHLAKINA AYKIRI ŞEKİLDE ETKİLEMEK YASAKTIR” işlevi yapanlara ifşa edip cezalandıracağını, “FUTBOLDA TEMİZLİĞİ” getireceğine inanmıştık, meğer hayalmiş…

10 OCAK’TA BİRDEN FAZLA SPORCUYA YASAKLI MADDENİN VERİLDİĞİ TESPİTİNİ YAPARAK KARAR VERİYORSUN, 28 MART’TA BİR FUTBOLCUDA ÇIKTI DİYE KULÜBÜMÜN İTİRAZINI KABUL ETMEYEREK MAĞDUR EDİYORSUN.

YORUMU TÜM SPOR KAMUOYUNA VE İLGİLİLERE BIRAKIYORUM.

 

                                                                                                          Eminer İÇTEN

Kulüp Başkanı