ADALET YERİNİ BULACAK

85

2011-2012 SEZONU 3.LİGE TERFİ MÜCADELEMİZİN SON MAÇINDA YAŞANAN OLAYLARLA İLGİLİ EMRESPOR KULÜP MASÖRÜ İTİRAFTA BULUNDU.

EMRESPOR MAÇI İLE İLGİLİ KARARLAR DEĞİŞİYOR. İTİRAZLARIMIZI DİKKATE ALARAK MÜCADELEYİ BIRAKMAYAN TFF’NA TEŞEKKÜR EDERİZ.

TFF

Tahkim Kurulu Kararları – 10.01.2013 10.01.2013

 

Tahkim Kurulu’nun 10 Ocak 2013 günü (3) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

 

4. E.2012/165, K. 2012/ 177

TFF Vekilinin, futbolcu Serdar Öztan ile ilgili Kurulumuzun 05.07.2012 tarihli, E.2012/165, K.2012/177 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebini içeren dosyada yapılan duruşmaya masör İlker Yuvauç katıldı. Sözlü beyanları dinlendi. Tutanak altına alındı. 03.01.2013 tarihli ve 10.01.2013 tarihli duruşmadaki beyanlar ile dosyanın tamamı üzerinde yapılan müzakere neticesinde;

– Kurulumuzun, futbolcu Serdar Öztan’a ilişkin 05.07.2012 tarihli E.2012/165, K.2012/177 kararı ile 02.08.2012 tarihli E.2012/165, K.2012/177 EK sayılı kararlarında, futbolcu ile masör İlker Yuvauç’un beyanlarının birbirini doğruladığı, buna göre futbolcunun olay gecesi ağır bir solunum sıkıntısı yaşadığı, bundan dolayı bilincinin açık olmadığı sırada kendisine masör İlker Yuvauç tarafından Ventoliber isimli yasaklı madde içeren bir ilaç verildiği, yasaklı maddenin bu suretle futbolcunun vücuduna girdiği, masörün doping kontrolünden önce ilaçtan bahsetmemesi nedeniyle futbolcunun doping kontrol formuna ilacı yazmadığı, diğer değişle ilacı saklama kastının olmadığı, bu çerçevede futbolcu Serdar Öztan’ın olayda kusurunun ve ihmalinin bulunmadığı kabul edilerek AFDK’ca verilmiş hak mahrumiyeti cezasının 05.07.2012 tarihli karar ile kaldırılmasına; dosyada mevcut delillere binaen (diğer değişle yeni delil olmaksızın) yapılan 25.07.2012 tarihli yargılamanın iadesi talebinin de yargılamanın yenilenmesi şartlarının bulunmaması nedeniyle reddine 02.08.2012 tarihinde karar verilmişti.

– Bahsi geçen kararlardan sonra Masör İlker Yuvauç, TFF Hukuk Müşavirliği’ne sunduğu 28.11.2012 ve 06.12.2012 beyanları ile Kurulumuza verdiği 02.01.2013 ve 10.01.2013 tarihli beyanlarında bu defa; evvelki ifadelerinin tamamının gerçeğe aykırı olduğunu, esasında futbolcu Serdar Öztan’ın anlatıldığı gibi ağır bir solunum sıkıntısı yaşamadığını, Ventoliber adlı ilacı teknik direktörün isteği ile başta Serdar Öztan olmak üzere bir çok futbolcuya kendisinin verdiğini, bu futbolcuların bir kısmının verilen yasaklı ilacın Corasprin olduğunu zannettiğini, zira kendisinin öyle söylediğini, ancak Serdar Öztan’ın ilacın doping amaçlı olduğunu bildiğini, Kurulumuz huzurunda yapılan önceki yargılamalarda gerçeğe aykırı beyanda bulunma kararını, futbolcu Serdar Öztan, teknik direktör ve kendisinin birlikte verdiğini, zira futbolcu Serdar Öztan ile teknik direktörün bunun karşılığında kendisine toplam 15.000 TL para vermeyi taahhüt ettiğini (para karşılığı gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu), daha sonra futbolcu Serdar Öztan’ın kendi girişimleri ile transfer olmasına rağmen kendisine sadece 2.400 TL verdiğini, bakiyeyi ödemediğini, teknik direktörün ise hiç ödeme yapmadığını, olayların bu şekilde gelişmesinden üzgün olduğunu, onuruyla yaşamak istediğini ve bu sebeple ifadesini değiştirdiğini, şimdiki beyanlarının ise gerçek olduğunu beyan etmiş, ayrıca yasaklı ilacın elinde bulunan bir numunesini de 1 blister içinde 5 tablet halinde dosyamıza sunmuştur.

– Yukarıda belirttiğimiz üzere Kurulumuzun önceki kararının temeli, futbolcu Serdar Öztan’ın olay gecesi ağır solunum sıkıntısı geçirdiği ve bu nedenle bilincinin açık olmadığı kabulüne dayanmakta ise de masör İlker Yuvauç’un yeni beyanları bu kabulü hukuken etkiler mahiyette kabul edilip futbolcu Serdar Öztan’ın sunduğu tanık deliline de başvurulmuştur. Dinlenen tanık-futbolcu beyanında, olay akşamı futbolcu Serdar Öztan ile aynı odada olduklarını, gece geç saatlerde futbolcu Serdar Öztan’ın solunum zorluğu yaşadığını, ancak futbolcu Serdar Öztan’ın kendinde olduğunu, baygın olmadığını” beyan etmiştir.

– Tüm bu yeni deliller ve masör İlker Yuvauç’un evvelki karara esas beyanındaki değişiklik, futbolcu Serdar Öztan’ın, yasaklı maddeyi kullandığı sırada bilincinin yerinde olduğunu göstermektedir. Masör İlker Yuvauç’un, futbolcu Serdar Öztan’ın olay gecesi rahatsızlanmadığı ve önceki anlatımların gerçeğe aykırı olduğuna dair beyanı kabul edilmeyip futbolcu Serdar Öztan’ın rahatsızlandığı kabul edilse dahi, savunma tanığının “futbolcunun bilincinin yerinde olduğuna” ve olayın hafif bir solunum sıkıntısı olduğuna

 

dair beyanı karşısında; yargılamanın yenilenmesine ve AFDK’ca verilen cezanın onanmasına dair talebin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

– Buna göre;

a. Kurulumuzun 05.07.2012 tarihli E.2012/165, K.2012/177 kararı ile 02.08.2012 tarihli E.2012/165, K.2012/177 EK kararının kaldırılmasına, AFDK’nın 18.06.2012 tarihli ve E.2011-2012/1058; K.2011-2012/1584 sayılı kararı ile futbolcu Serdar Öztan’a verilen 2 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile;

b. Masör İlker Yuvauç tarafından dosyamıza sunulan ilacın ülkemize sokulması ve ülkemizde satışının yasak olmasına rağmen doping amaçlı olarak ülkeye sokulup kullanılması şeklindeki eylemin başta 6197 sayılı Kanunu’nun 40. ve devamı maddeleri yollamasıyla TCK.nun 193.,194. ve sair maddelerinde düzenlenen suça uyması; ayrıca bu yasaklı ve sağlığa zararlı maddenin bir kısım futbolculara bilgileri dışında kullandırılmış olması ile yine dosya kapsamındaki bir çok eylemin adli suç oluşturduğunun anlaşılması nedeniyle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmak üzere dosyanın TFF Genel Sekreterliği’ne gönderilmesine oybirliği ile (2012/177 EK II K.);

 

 

 

TEILEN
Önceki İçerikMUĞLASPOR’A DESTEK
Sonraki İçerikGENEL KURUL ERTELENDİ.